Ga naar inhoud

1 mei 2023

Meer tijd om aardwarmte een kans te geven

Het is al een tijdje geleden dat je iets van ons hebt gehoord. Maar dat betekent niet dat we hebben stilgezeten. Wij informeren je graag over de ontwikkelingen.

De afgelopen tijd zijn gemeenten aan de slag gegaan met hoe zij hun wijken aardgasvrij gaan maken. Sommige wijken moeten voor 2030 al van het aardgas af. Hoe dat het beste kan, verschilt per gemeente en zelfs per wijk. Soms is een warmtenet de beste optie. Een warmtenet wordt gevoed door verschillende warmtebronnen. Bijvoorbeeld het gebruik van industriële restwarmte uit het Rotterdamse haven- en industriegebied en verwarming met aardwarmte uit de diepe ondergrond.

Per wijk die voor 2030 van het aardgas af gaat, stelt een gemeente een wijkuitvoeringsplan op. Hier komt heel wat bij kijken: techniek, financiën, regie, organisatie, het betrekken van de wijk, planning en uitvoering. De gemeente bepaalt dit niet alleen, maar gaat hierover in gesprek met belanghebbenden zoals de wijkbewoners, bedrijven etc. Bijvoorbeeld bedrijven die mogelijk een warmtebron kunnen ontwikkelen, zoals wij. Maar ook met bedrijven die de warmte aan de bewoners kunnen gaan leveren. In de regio Rijnmond zijn Vattenfall en Eneco bekende warmteleveranciers. Het kan ook dat er een nieuw warmtebedrijf wordt opgericht. Wanneer de wijkplannen af zijn, verschilt per wijk.

Terwijl de gemeenten deze wijkplannen aan het maken zijn, hebben wij onderzocht of, en waar, aardwarmte een warmtebron kan zijn. Daarvoor hebben wij de ondergrond in kaart gebracht en we hebben gekeken naar locaties waar we aardwarmte uit de grond kunnen halen. Dat is in een stedelijk gebied soms best wel lastig. Er moet namelijk genoeg ruimte zijn, het moet dicht bij het (toekomstige) warmtenet zijn, het moet technisch mogelijk zijn en het moet passen in de plannen die gemeenten hebben voor die locatie. Deze locaties bepalen we uiteraard niet zelf, maar samen met de gemeente.

Voor het aardgasvrij maken van wijken door aardwarmte moeten dus verschillende puzzelstukjes tegelijkertijd op zijn plaats vallen. En daar hebben we meer tijd voor nodig dan de looptijd van de vergunningen. Die worden namelijk voor een bepaalde tijd gegeven, in ons geval voor een periode van 3 à 4 jaar. Op het kaartje op onze website zie je over welke gebieden het gaat. Overal in Nederland zien we dat het aardgasvrij maken van wijken, moeilijker is en langer duurt dan verwacht. Samen met een aantal gemeenten en een aantal bedrijven die ook bezig zijn met het aardgasvrij maken, zijn we tot de conclusie gekomen dat we ook in de regio Rijnmond meer tijd nodig hebben.

We willen graag samen doorgaan met het verkennen van de mogelijkheden van aardwarmte in de regio. Aardwarmte is namelijk een grootschalige, duurzame, lokaal opgewekte en veelbelovende technologie. Op verschillende plekken in regio Rijnmond is aardwarmte al in beeld. Gemeente Nissewaard wil bijvoorbeeld voor 2030 de startwijken De Hoek, Akkers-Centrum en Vogelenzang-Zuid in Spijkenisse aardgasvrij-ready maken: klaar om van het aardgas af te gaan. In de wijken Schiebroek en Polder Zestienhoven in Rotterdam wil Enertrans verschillende warmtenetten ontwikkelen. Voor deze warmtenetten is aardwarmte mogelijk een goede warmtebron.

Om goed te kunnen kijken waar aardwarmte binnen de plannen past en mogelijk is, hebben we, met steun van gemeenten, verlenging aangevraagd. De opsporingsvergunning Rotterdam STAD is inmiddels succesvol verlengd. We hopen dit binnenkort ook voor Rotterdam-BAR en 7 te krijgen zodat we ook daar door kunnen gaan met aardwarmte.


Delen: